Cultural Events

EventDescriptionStartEnd
Vocal Concert
Vocal – Sri. Vikram Sundararaman
Violin – Sri. K.V.S. Vinay
Mridangam – Sri. Athrey Nadhan
8/24/2019 4:00:00 PM 8/24/2019 6:30:00 PM
Śri Annamacharya Ārādhana
9:00 am - Puja
Followed by Group Singing of Annamayya kritis
3:00 pm - Dance by Kum. Jothika Gorur
Individual singing of Annamayya kritis
4:00 pm - Vocal Concert

9/7/2019 9:00:00 AM 9/7/2019 7:00:00 PM
Vocal Concert
Śri Annamacharya Ārādhana 

Vocal - Smt. Kamala Deepti
Violin Chi. Kamalakiran Vinjamuri
MridangamSri. Vijay Ganesh
9/7/2019 4:00:00 PM 9/7/2019 6:30:00 PM
Rukmini Kalyanam
Kuchipudi Dance Drama
by
Dr. Kamala Reddy & Party
9/15/2019 4:00:00 PM 9/15/2019 6:00:00 PM
Rukmini Kalyanam
Kuchipudi Dance Drama
by
Dr. Kamala Reddy & Party
9/15/2019 4:00:00 PM 9/15/2019 6:00:00 PM
Śri Swati Tirunal Sangeethotsavam
9:00 am - Puja
Followed by Group Singing of Swati Tirunal compositions
3:00 pm - Individual singing of Swati Tirunal compositions
4:00 pm - Vocal Concert
Vocal - Smt. Sankari Krishnan
Violin - Smt. Charulatha Ramanujam
Mridangam - Sri. V.S. Raghavan
9/28/2019 9:00:00 AM 9/28/2019 7:00:00 PM
Vaadya Tarangam Duet
Deepavali Concert
(Vaadya Tarangam Duet) 
Bamboo Flute – Smt. Shantala Subramanyam
Chitravina – Sri. Vishaal Sapuram
Double Mridangam & Konakkol – Sri. N.C. Bharadwaj & Sri. Anirudha Bhat
10/19/2019 4:00:00 PM 10/19/2019 6:30:00 PM