Programs And News

< Previous

October 2020

Next >

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
27
Sri Lakshmi Narayana Homam. 9:00 AM
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Śri Maha Lakshmi Kumkuma Archana (6:00 PM). 6:00 PM
Hamsa Vahana Alankara Seva (7:00 PM). 7:00 PM
Navatari Sangeethotsavam (7:15 PM). 7:15 PM
18
Pulangi Seva & Swarna Pushpa Archana (12:00 PM). 12:00 PM
Śri Maha Lakshmi Kumkuma Archana (6:00 PM). 6:00 PM
Simha Vahana Alankara Seva (7:00 PM). 7:00 PM
Navatari Sangeethotsavam (7:15 PM). 7:15 PM
19
Śri Maha Lakshmi Kumkuma Archana (6:00 PM). 6:00 PM
Chandra Prabha Vahana Alankara Seva (7:00 PM). 7:00 PM
Navatari Sangeethotsavam (7:15 PM). 7:15 PM
20
Śri Maha Lakshmi Kumkuma Archana (6:00 PM). 6:00 PM
Muthyala Pallaki Alankara Seva (7:00 PM). 7:00 PM
Navatari Sangeethotsavam (7:15 PM). 7:15 PM
21
Śri Maha Lakshmi Kumkuma Archana (6:00 PM). 6:00 PM
Ashwa Vahana Alankara Seva (7:00 PM). 7:00 PM
Navatari Sangeethotsavam (7:15 PM). 7:15 PM
22
Śri Maha Lakshmi Kumkuma Archana (6:00 PM). 6:00 PM
Hanumatha Vahana Alankara Seva (7:00 PM). 7:00 PM
Navatari Sangeethotsavam (7:15 PM). 7:15 PM
23
Śri Maha Lakshmi Homam. 11:00 AM
Śri Maha Lakshmi Kumkuma Archana (6:00 PM). 6:00 PM
Garuda Vahana Alankara Seva (7:00 PM). 7:00 PM
Navatari Sangeethotsavam (7:15 PM). 7:15 PM
24
Śri Ashtakshari Mantra Homam. 9:00 AM
Śravanam (Utsava Mūrthy Abhishekam & Ānjaneya Abhishekam). 11:00 AM
Śri Maha Lakshmi Kumkuma Archana (6:00 PM). 6:00 PM
Gaja Vahana Alankara Seva (7:00 PM). 7:00 PM
Navatari Sangeethotsavam (7:15 PM). 7:15 PM
25
Śri Maha Lakshmi Kumkuma Archana (6:00 PM). 6:00 PM
Sesha Vahana Alankara Seva (7:00 PM). 7:00 PM
Navatari Sangeethotsavam (7:15 PM). 7:15 PM
26
27
28
29
30
Śri Satyanārāyana Pūjā (Purnima). 7:00 PM
31
1
2
3
4
5
6
7